Политика за поверителност

Лични данни

Информацията, която изискваме от Вас е необходима единствено и само за изпълнение на Вашата поръчка и ще бъде използвана в съответствие със законовите изисквания в страната и нейното предоставяне от Вас е напълно доброволно.

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите продукти и услуги. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

- Общи данни необходими за доставката на стоките

    Име и Фамилия, Телефон, Адрес за доставка и плащане, Имейл адрес;

 - Информация за изготвянето на Препоръките за прием (Индивидуалните програми)

    Тегло, кръвна група, състояние

 - При регистрация в сайта ни - потребителско име, парола 

 

Целта при обработването на Вашите данни.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

Управление и изпълнение на Вашите поръчки;

Извършване на доставка;

Изготвяне на документи за закупени стоки;

Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше законово задължение - Случаите описани в законодателството, като (но не само): Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; Задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи; Предоставяне на информация на съда и правозащитните органи.

 

С кого споделяме информацията Ви:

Ние не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, освен в случаите:

За извършване на доставки (на куриерски фирми)

Лица поддържащи оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни, хостинг компании и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съд, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото национални законодателство;

 

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законово-установените срокове или по искане на Клиента. Данните за изготвянето на препоръките за прием се изтриват до 30 дни след изготвянето им.